دومین کنگره انجمن تله مدیسین ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دومین کنگره انجمن تله مدیسین ایران

Second congress of Iranian Telemedicine Association

پوستر دومین کنگره انجمن تله مدیسین ایران

دومین کنگره انجمن تله مدیسین ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،انجمن تله مديسين ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره انجمن تله مدیسین ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره انجمن تله مدیسین ایران