ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، آذر ماه ۱۴۰۲

ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

The 6th International Conference on New Developments in Management, Economics and Accounting

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن تعالی کسب و کار ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری