سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، مرداد ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

3rd International Conference on Modern Development in Management, Economics and Accounting

پوستر سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ توسط ،انجمن تعالی کسب و کار ایرانانجمن تعالي كسب و كار ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری