دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، خرداد ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

پوستر دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزش عالي علامه خويي (ره) -شركت بين المللي كوشا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری