اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری

International Conference on Modern Development in Management, Economics and Accounting

پوستر اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری

اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،شركت بين المللي كوشا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری