چهارمین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات، بهمن ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات

The 4th conference on teaching and application of mathematics

پوستر چهارمین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات

چهارمین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات