سومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات، آبان ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات

Third Conference on the Education and Applications of Mathematics

پوستر سومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات

سومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،انجمن علمي آموزشي معلمان رياضي كرمانشاه- دانشگاه فني و حرفه اي كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات