چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت، خرداد ماه 99

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت

4th National Conference on Research in Accounting and Management

پوستر چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه ادیبان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

محورهای مدیریت:

مدیریت بازرگانی-مدیریت دولتی-مدیریت صنعتی-مدیریت مالی- مدیریت استراتژیک-مدیریت تحول-مدیریت منابع انسانی-مدیریت کارآفرینی و نوآوری-مدیریت ریسک و ....

محورهای حسابداری:

حسابداری،حسابرسی-حسابداری و حسابرسی مدیریت-حسابداری مالیاتی- حسابداری میانه-حسابداری صنعتی-مدیریت مالی-اصول و تئوری های حسابداری و ...مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت