سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، آبان ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا

Third International Management Conference, Dynamic Accounting and Auditing

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی صالحان،دانشگاه صالحان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا