کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تیر ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی صالحان،موسسه آموزش عالي نيكان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری