چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، بهمن ماه 98

چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

Fourth National Conference on Accounting and Management Research in the Third Millennium

پوستر چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی - سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

مدیریت

حسابداری

کارآفرینیمقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم