چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، بهمن ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

Fourth National Conference on Accounting and Management Research in the Third Millennium

پوستر چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي –سازمان همياري شهرداري ها و مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم