سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

Third National Conference on Accounting and Management Research in the Third Millennium

پوستر سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي –سازمان همياري شهرداري ها و مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم