دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، خرداد ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

The 2nd National Conference on Accounting and Management Research in the Third Millennium

پوستر دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي سازمان همياري شهرداري ها در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم