کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، اسفند ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

پوستر کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه كنفرانس در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم