کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

پوستر کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

کارآفرینی

مدیریت 

حسابداری

اقتصادمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم