دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین، آذر ماه ۱۳۹۸

دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

12th international congress of medical lab and clinic

پوستر دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۸ توسط ،جامعه علمی آزمایشگاهیان ایرانجامعه علمي آزمايشگاهيان ايران در شهر تهران برگزار گردید.