دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین، بهمن ماه ۱۳۹۶

دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

10th International Congress of Laboratory and Clinic

پوستر دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،جامعه علمی آزمایشگاهیان ایرانجامعه علمي آزمايشگاهيان ايران در شهر قرچک برگزار گردید.