چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی، شهریور ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی

The 4th International Conference on Fundamental Research in Law and Judicial Sciences

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی

چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.