دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، بهمن ماه ۱۴۰۲

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور

The 2nd International Conference and the 4th National Conference on Marine Sustainable Development

پوستر دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ توسط دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، در شهر خرمشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور