دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، بهمن ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور

پوستر دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور

دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در شهر خرمشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور