دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، بهمن ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور

The second national conference on sustainable development of the sea

پوستر دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور

دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، در شهر خرمشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور