همایش بین المللی توسعه پایدار دریا محور، خرداد ماه ۱۴۰۰

همایش بین المللی توسعه پایدار دریا محور

International Conference on Marine Sustainable Development

پوستر همایش بین المللی توسعه پایدار دریا محور

همایش بین المللی توسعه پایدار دریا محور در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی توسعه پایدار دریا محور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی توسعه پایدار دریا محور