اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، بهمن ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور

The first national conference on sea-based sustainable development

پوستر اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور

اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در شهر خرمشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور