چهارمین همایش ملی خیر ماندگار، اسفند ماه ۱۴۰۱

چهارمین همایش ملی خیر ماندگار

The 4th national conference of lasting goodness

پوستر چهارمین همایش ملی خیر ماندگار

چهارمین همایش ملی خیر ماندگار در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،بنياد خيريه راهبري آلاء در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی خیر ماندگار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی خیر ماندگار