دومین همایش ملی خیر ماندگار، دی ماه ۱۳۹۷

دومین همایش ملی خیر ماندگار

The secont national conference of lasting goodness

پوستر دومین همایش ملی خیر ماندگار

دومین همایش ملی خیر ماندگار در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۷ توسط ،بنياد خيريه راهبري آلاء در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی خیر ماندگار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی خیر ماندگار