سومین همایش ملی خیر ماندگار، اسفند ماه ۱۳۹۹

سومین همایش ملی خیر ماندگار

The third national conference of lasting good

پوستر سومین همایش ملی خیر ماندگار

سومین همایش ملی خیر ماندگار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،بنياد خيريه راهبري آلاء در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی خیر ماندگار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی خیر ماندگار