اولین همایش ملی خیر ماندگار، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی خیر ماندگار

The first national conference of lasting goodness

پوستر اولین همایش ملی خیر ماندگار

اولین همایش ملی خیر ماندگار در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،بنياد خيريه راهبري آلاء در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی خیر ماندگار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی خیر ماندگار