اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)

First National Nursing Conference

پوستر اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)

اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران) در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،بنياد خيريه راهبري آلاء در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)