اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)

اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)

No lasting first National Conference

پوستر اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)

اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران) در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۵ تا ۲ اسفند ۱۳۹۵ توسط بنیاد خیریه راهبری آلاء و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


  بنیاد خیریه راهبری آلاء در کنار فعالیت در حوزه‌های مختلف امور خیر، هدف اصلی خود را تولید و ترویج دانش و فرهنگ‌سازی در حوزه امر خیر قرار داده است؛ سعی‌ بر آن است با تولید و به‌کارگیری دانش در حوزه امر خیر، منابع محدود خیریه‌ها و خیرین، عالمانه و بهینه هزینه شود و با فرهنگ‌سازی در این حوزه به جای آن که تنها تعداد معدودی از جامعه عنوان خیّر را به دوش کشند، «هر ایرانی یک نیکوکار» باشد؛ تا بتوان مشکلات و معضلات جامعه را بهتر و کارآتر برطرف نمود.

بنیاد خیریه راهبری آلاء در راستای تولید دانش در حوزه امر خیر قصد دارد اولین همایش ملی خیر ماندگار (بازشناسی و ارزیابی امور خیر در ایران) را در اسفندماه 1395 با همکاری مراکز علمی برگزار نماید.

 

اهداف همایش:

     - تقویت و ارتقاء جایگاه پژوهش و نوآوری و تولید علم نافع در حوزه امر خیر
    -  ایجاد فرصت تجمع و گفتگوی عالمان و اندیشمندان در حوزه امر خیر
    -  زمینه سازی استقرار نظام جامع پژوهش و نوآوری در حوزه امر خیر

محورها و زیر محورهای همایش:
 آموزش و امور خیر 

-         وضعیت آموزش در حوزه امور خیر
-         آسیب‎شناسی الگوهای آموزش در امور خیر
-         امور خیر در برنامه‎های درسی آموزش و پرورش رسمی ایران
-         آثار فعالیت‎های آموزشی بر جهت‎گیری‎ها و اقدامات حوزه امور خیر
-         کارایی الگوهای بهره‎گیری نهادهای آموزشی ایران از خیریه و موقوفات
-         آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران حوزه امور خیر
-         موضوعات برزمین مانده آموزشی در حوزه امور خیر
-         خیریه‎های دانش‎بنیان و دانش مددرسان خیریه و وقف
-         جایگاه امور خیر در آموزش‌های غیر رسمی (خانواده و نهادهای اجتماعی)
-         جایگاه امور خیر در آموزش‌های رسمی (مدرسه‌ای و دانشگاهی)
 
اقتصاد و امور خیر 
-         آسیب‎شناسی اقتصاد امور خیر
-         گردش مالی در حوزه امور خیر در ایران
-         الگوهای سرمایه‎گذاری در حوزه امور خیر
-         موضوعات برزمین‌مانده اقتصادی در حوزه امور خیر
-         بررسی روند درآمدهای خیریه و موقوفات
-         نهادهای اقتصادی و امور خیر
-         کارایی الگوهای مالی جذب مشارکت مردمی در ایران
-         زمینه‎های عمل خیریه‎ها در اقتصاد و اشتغال
-         خیریه و وقف و بازار بورس و اوراق بهادار
-         نقش خیریه در کارآفرینی
-         الگوهای نوین امور خیر
 
 مدیریت و امور خیر

-         بررسی وضیعت سیاستگذاری و خط مشی‌گذاری در حوزه امور خیر
-         آسیب‎شناسی نظام تقسیم کار ملی و نحوه یکپارچه‎سازی و هماهنگی امور خیر
-         الگوهای جذب مشارکت و مدیریت نیروهای داوطلب 
-         الگوهای مناسب برای شبکه‎سازی و مشارکت همگانی در امور خیر
-         بررسی شیوه‌های پایش و نظارت کارآمد بر نهادها و فعالیت‌های خیریه
-         آینده‎نگری امور خیریه و وقف در ایران 
-         مطالعه تطبیقی الگوهای موفق خیریه و اوقاف در ایران 
-         وضعیت نهادسازی و ارائه الگوهای بهینه امور خیر
-         بررسی شیوه‌های بین‎المللی‎سازی نهادهای خیریه و جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور
 
  جامعه و امور خیر

-         وضعیت امور خیر در جامعه ایرانیان
-         آسیب‎شناسی امور خیر در ایران
-         آثار اجتماعی امور خیر در ایران
-         امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی
-         اعتماد اجتماعی به امور خیریه
-         امور خیریه و فعالیت‌های داوطلبانگی و نیکوکاری در ایران
-        گروه‌های قومی، مذهبی و جمعیتی و فعالیت‎های خیریه در ایران
-         زنان و فعالیت‎های خیریه در ایران
-         سالمندان و جوانان و امور خیر در ایران
-         امور خیر در فضای مجازی
-         نقش امور خیر و داوطلبانگی بر فرایندهای اجتماعی
-         نهادهای اجتماعی و فعالیت‎های خیریه در ایران
-         نظریه اجتماعی امور خیریه
-         تحولات اجتماعی نیکوکاری در ایران

 فرهنگ و امور خیر 
-         نقش امور خیر در ارتقاء فرهنگ جامعه
-         نقش فرهنگ در توسعه امور خیر
-         فرهنگ امر خیر در گذشته، حال و آینده
-         مسئولیت دولت‌ها در گسترش فرهنگ امر خیر 
-         سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدام در گسترش فرهنگ امر خیر 
-         نقش نهادهای مردمی در گسترش فرهنگ امر خیر 
-         نظام ایده‌پردازی برای گسترش فرهنگ امر خیر 
-         نقش فطرت، دین و قوانین در گسترش فرهنگ امر خیر 
-         اقتضائات محیطی و آینده‎نگاری در توسعه فرهنگ امر خیر 
-         بازنمایی امور خیر در ادبیات فارسی، هنر و رسانه

حقوق و فقه و امر خیر 
-         حقوق و فقه امور خیریه و وقف در ایران
-         آسیب‏شناسی حقوق و فقه امور خیریه و وقف 
-         مشکلات قانونی خیریه و اوقاف و موسسات مردم نهاد در ایران
-          موضوعات برزمین‏مانده حقوقی در حوزه امر خیر و وقف در ایران
-         احکام شرعی امور خیریه و وقف
-         قوانین و مقررات حامی فعالیت‏های خیر و وقف
-         نهادهای قانونی حوزه امور خیر در ایران
-         زمینه‎ها و موضوعات نیازمند قانون‎گذاری در حوزه امر خیر و وقف
-     جایگاه امر خیر و وقف در حقوق ایران

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)