دومین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست، اسفند ماه ۱۴۰۲

دومین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست

The second international conference on agriculture, food industry and environment

پوستر دومین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست

دومین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست