هشتمین کنفرانس انرژی بادی ایران، خرداد ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس انرژی بادی ایران

8th Iran Wind Energy Conference

پوستر هشتمین کنفرانس انرژی بادی ایران

هشتمین کنفرانس انرژی بادی ایران در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن انرژی بادی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس انرژی بادی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس انرژی بادی ایران