هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران

7th Iranian Wind Energy Conference

پوستر هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران

هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود،انجمن انرژی بادی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران