هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران

پوستر هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران

هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود،انجمن انرژی بادی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران