دومین کنفرانس انرژی بادی ایران

دومین کنفرانس انرژی بادی ایران

پوستر دومین کنفرانس انرژی بادی ایران

دومین کنفرانس انرژی بادی ایران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط انجمن علمی انرژی بادی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

- توسعه فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به خصوص باد
- آشنایی مدیران و کارشناسان با آخرین دستاوردهای علمی ــ تخصصی در استفاده از انرژی بادی
- تشویق پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به تحقیق در موضوعات مرتبط با استفاده از انرژی بادی
- آشنایی با آخرین فناوری‌ها در استفاده از انرژی بادی
- جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در توسعه استفاده از انرژی بادی در کشور
- آشنایی با فعالیت‌های مرتبط در سایر کشورهای جهان
- جلب همکاری صنعتگران برای بومی کردن فناوری‌های مرتبط

محورهای کنفرانس:

- مدل‌های تامین مالی طرح‌های تولید برق بادی
- مکانیزم‌های قیمت‌گذاری و الگوهای تشویقی برق بادی
- زیر ساخت‌های قانونی، اقتصادی و اجرایی توسعه صنعت بادی
- توسعه فنآوری انرژی بادی متناسب با استعدادهای بومی کشور
- الگوهای مشارکت صنایع کشور در آینده انرژی بادی
- تحقیقات پایه و کاربردی در زمینه انرژی بادی


رئیس کنفرانس: دکتر محمد دور علی
دانشگاه شریف
دبیر کمیته اجرایی: دکتر علینقی سلمانی
دانشگاه امام حسین  
دبیر کمیته علمی: دکتر سید هاشم اورعی
دانشگاه صنعتی شریف