بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران، مرداد ماه ۱۳۹۸

بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران

27th Iranian Seminar on Organic Chemistry

پوستر بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران

بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ توسط دانشگاه ارومیه،انجمن مهندسی شیمی ایران در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران