شانزدهمین کنفرانس شیمی آلی ایران، مرداد ماه 88

شانزدهمین کنفرانس شیمی آلی ایران

16th Iranian Seminar on Organic Chemistry

شانزدهمین کنفرانس شیمی آلی ایران در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۸ توسط دانشگاه زنجان در شهر زنجان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای ارائه مقالات عبارتند از:

سنتز و ارائه روش های نوین برای تهیه ترکیبات آلی
سینتیک و سازوکار واکنشهای آلی
شیمی فضائی، آنالیز صورتبندی، طراحی و مدل سازی مولکولی
بیوشیمی، شیمی آلی فلزی، بیوتکنولوژی، فیتوشیمی، فوتوشیمی و نانو شیمی
شیمی پلیمر، رنگ، پوشش ها، آبکاری و خوردگی
شیمی دارویی، سامانه های نوین دارورسانی و شوینده ها
صنایع شیمیایی و مقوله های دفاعی
شیمی آلی محیط زیست، بازیافت پسماندهای آلی و شیمی سبز
حلال های صنعتی آلی و مواد آلی مورد استفاده برای استحصال فلزها
صنایع شیمیایی مربوط با نفت، گاز و پتروشیمی