بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران

26th Iranian Seminar on Organic Chemistry

پوستر بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران

بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه زابل،انجمن شیمی ایران در شهر زابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران