بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران

26th Iranian Seminar on Organic Chemistry

پوستر بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران

بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه زابل،انجمن شیمی ایراندانشگاه زابل-انجمن شيمي ايران در شهر زابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران