بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران، اسفند ماه 97

بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران

26th Iranian Seminar on Organic Chemistry

پوستر بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران

بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه زابل - انجمن شیمی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران مراجعه فرمایید.


محورهای سمینار:

 • سنتز ترکیبات آلی
 • شیمی دارویی
 • روشهای سنتزی نوین در تهیه ترکیبات آلی
 • کاتالیزورها در شیمی آلی
 • شیمی هتروسیکل
 • شیمی پلیمر
 • بیوشیمی
 • شیمی ترکیبات طبیعی و فیتوشیمی
 • شیمی آلی محاسباتی
 • فتوشیمی
 • نانوشیمی
 • شیمی سبز و توسعه پایدار
 • شیمی رنگ و شناساگرها
 • شیمی آلی فلزی


مقالات پذیرش شده در بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران