سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر، بهمن ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر

The third national conference on sustainable development in electrical and computer engineering

پوستر سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر

سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، در شهر شهرمجلسی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر