دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر، بهمن ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر

Second National Conference on Sustainable Development in Electrical and Computer Engineering

پوستر دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر