چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی، آبان ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی

The 4th International Conference on Research Findings in Law and Judicial Sciences

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.