چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی، آبان ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی

The fourth international conference on research findings of chemistry and chemical engineering

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ توسط ،دیبرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.