دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی، خرداد ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی

2nd International Conference on Chemical Research Findings and Chemical Engineering

پوستر دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی

دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی