سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی، اسفند ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی

The third international conference on research findings of chemistry and chemical engineering

پوستر سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی

سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی