پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، آبان ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

The fifth international conference on research findings in management, economics and accounting

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری