سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، آذر ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

The third international conference on research findings in management, economics and accounting

پوستر سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری