دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، خرداد ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

2nd International Conference on Research Findings in Management, Economics and Accounting

پوستر دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری