دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، بهمن ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

Second International Conference on Agricultural, Natural Resources and Environmental Engineering

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست