دوازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، آذر ماه ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

12th International Conference on Acoustics and Vibrations

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

دوازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات در تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات