دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، دی ماه ۱۳۹۱

دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

2nd International Conference on Acoustics and Vibration

پوستر دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی شریف،انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات