سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، دی ماه ۱۳۹۲

سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

3rd International Conference on Acoustic and Viberation

پوستر سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۲ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات