یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، آذر ماه ۱۴۰۰

یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

Eleventh International Conference on Acoustics and Vibration

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات در تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۰ توسط ،انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات