نهمین همایش علوم علف های هرز ایران، آبان ماه ۱۴۰۰

نهمین همایش علوم علف های هرز ایران

Iranian Weed Journal

پوستر نهمین همایش علوم علف های هرز ایران

نهمین همایش علوم علف های هرز ایران در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ توسط ،انجمن علوم علف های هرز ایران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش علوم علف های هرز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش علوم علف های هرز ایران