چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران، بهمن ماه ۱۳۹۰

چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران

Iranian Weed Journal

پوستر چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران

چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان،سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.