پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران، شهریور ماه ۱۳۹۲

پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران

5th Iranian Weed Science Congress

پوستر پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران

پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۲ توسط ،انجمن علوم علف های هرز ایران در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران