سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری، آذر ماه 98

سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری

The 13th National Conference and the 9th International Conference on Technology and Innovation Management

پوستر سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری

سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۸ توسط انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور اصلی کنفرانس:

نقش مدیریت فناوری و نوآوری در ارتقای تاب‌آوری ملی و توسعه پایدار

محورهای تخصصی کنفرانس:

1- ملاحظات حال و آینده برای توسعه تاب‌آور کشور

2- کلان روندهای فناوری و توسعه پایدار

3- توسعه پایدار و چالش‌های انقلاب صنعتی چهارم

4- نقش اکوسیستم استارتاپی در توسعه پایدار

5- اهمیت تنوع (فرهنگی، اجتماعی، فنی و … ) در نوآوری و توسعه تاب‌آور

6- نقش بخش دولتی، نیمه دولتی و خصوصی کشور در توسعه توان ملی نوآوری

7- صنایع خلاق و نوآوری اجتماعی

8- همکاری‌های فناورانه بین المللی در فضای تحریم

9- نقش استانداردها در توسعه و بلوغ مدیریت نوآوری در سطح بنگاه

محور های عمومی کنفرانس:

1- مدیریت راهبردی فناوری

2- مدیریت مالکیت فکری

3- مدیریت پژوهش و توسعه

4- مدیریت نوآوری و توسعه محصولات جدید

5- مدیریت دانش در خدمت توسعه فناوری

6- نوآوری باز و شبکه های نوآوری

7- تجاری سازی دانش و فناوری

8- کارآفرینی فناورانه

9- تامین مالی نوآوری و توسعه فناوری

10- آینده پژوهی و آینده نگاری

11- ارزیابی فناوری

12- هوشمندی فناوری

13- سیاستگذاری فناوری و نوآوری

14- پژوهش در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری

15- دیپلماسی فناوری